Обрання майбутньої професії – найвідповідальніший момент в житті людини. Досягнення успіху в кар’єрі безпосередньо залежить від життєвої позиції молоді, наскільки активно та свідомо вона вивчає динаміку сучасного ринку праці. Для того, щоб допомогти зорієнтуватися в багатоманітності варіантів професійного розвитку, ми пропонуємо інформацію про переваги та перспективи таких спеціальностей, як «Політологія» та «Міжнародні відносини».

Як стверджував відомий київський політтехнолог Дмитро Видрін, політолог відрізняється від політика так само, як астроном відрізняється від астронавта. Перший – вивчає зоряне небо та створює умови для практичної діяльності других у його межах. Політики – це ті, хто приймає та впроваджує найважливіші рішення в державі, а політологи – це ті, хто такі рішення розробляє та розраховує стратегію розвитку країни.

Політолог – це менеджер політичного ринку, який займається виробництвом, рекламуванням та просуванням специфічного політичного продукту у вигляді консультацій, експертних оцінок, проектів, політичних теорій та прогнозів,  політичних програм та технологій. Узагальненим об’єктом діяльності політолога є аналіз політичних процесів суспільства, державне управління загального характеру в політичній та соціальній галузі.

Випускники можуть реалізувати себе у наступних напрямах:

 1. Дослідник політики, викладач політичних наук. Кафедра політології та міжнародних відносин, поряд з практичною орієнтацією ряду освітніх програм, є класичною університетською кафедрою, яка здійснює фундаментальну наукову підготовку в сфері політичної науки. Традиція наукового вивчення і викладання політики бере свій початок з моменту заснування кафедри у 1998  році. Сьогодні значна кількість випускників-політологів вступають до аспірантури кафедри, інших університетів України, інститутів Національної академії наук. Серед випускників – викладачі ряду престижних регіональних вузів, учені-політологи.
 2. Політичний лідер. Сфера практичної політики є однією з найбільш привабливих і в той же час складних з точки зору професійної реалізації випускників. За час навчання студенти отримують необхідні знання для практичної політичної діяльності в якості лідерів, активістів молодіжних об'єднань, громадських організацій та політичних партій. Компетенції, необхідні політичному лідеру, формують такі дисципліни, як «Політичний менеджмент», «Політичні еліти та лідерство», «Партологія», «Прикладна політологія», «Державне управління та місцеве самоврядування» тощо. Серед випускників-політологів – депутати місцевих, лідери політичних партій та громадських організацій Луганщини.
 3. Політичний аналітик, консультант. Професійний політолог – це фахівець з управління знаннями, необхідними для прийняття політичних рішень, здатний аналізувати суспільно-політичну інформацію та виступати з експертними оцінками. В якості політичного аналітика, експерта, радника-консультанта політолог може працювати помічником осіб, що приймають рішення (депутатів, голів органів виконавчої влади), співробітником аналітичних відділів органів державної влади, політичних партій, консалтингових агентств, інститутів і центрів політичних досліджень.  Випускники кафедри працюють в аналітичних центрах національного та регіонального рівнів, виступають помічниками депутатів, зайняті в сфері політичного консалтингу.
 4. PR-менеджер у сфері політики (PR – Public Relations  – зв'язки з громадськістю). Спеціаліст-політолог набуває вміння працювати з різними аудиторіями, організовувати професійну комунікацію на основі маркетингових досліджень та стратегій, як у сфері політики, так і в інших галузях суспільного життя. Цьому сприяє в цілому фундаментальна гуманітарна освіта, а також спеціальна підготовка в рамках вивчення курсів «Політичний менеджмент», «Політичний консалтинг», «Політичний іміджмейкінг», «Практична політологія» тощо. Випускники кафедри  політології та міжнародних відносин здійснюють професійну діяльність у PR-агентствах, прес-службах та відділах по зв'язках з громадськістю політичних і комерційних структур.
 5. Державний службовець. У рамках вивчення таких дисциплін, як «Державне управління та місцеве самоврядування», «Державна політика», «Політика та економіка», «Етнополітологія» та інших студенти отримують можливість підготуватися до державної служби, роботі в системі влади на національному, регіональному і муніципальному рівнях. Студентами вивчаються технології прийняття політичних рішень. Широкі можливості кафедри з організації практики в органах державної влади, налагоджені контакти з ключовими міністерствами і відомствами формують кар'єрну перспективу для випускників. Значна кількість випускників-політологів займають відповідні посади в органах державної влади та місцевого самоврядування (відділи внутрішньої та інформаційної політики, комунікацій з громадськістю,  тощо).
 6. Політичний журналіст. Випускники-політологи, що поєднують базову гуманітарну підготовку з навичками професійного політичного аналізу, знаннями особливостей динаміки громадської думки, мають безсумнівні конкурентні переваги на ринку журналістської праці. Вони представлені на телевізійних каналах, працюють у центральних друкованих виданнях, у сфері інтернет-медіа, керують політичними відділами газет і журналів, працюють прес-секретарями та керівниками прес-служб органів державного управління, політичних організацій і окремих політиків.
 7. Політтехнолог, менеджер виборчих кампаній. Вибори являють собою найбільш суспільно значущий політичний процес. У рамках виборчої кампанії необхідні практично всі навички політолога – лідерські, експертно-аналітичні, комунікативні, організаційні. Унікальний профіль підготовки дозволяє доповнити ці навички практичним знанням правових, організаційних, етичних аспектів виборчого процесу. Багато випускників-політологів стали успішними політичними технологами, беруть участь в організації виборчих і політичних кампаній.
 8. GR-менеджер. GR розшифровується як Government Relations (взаємодія з органами державної влади). Випускники отримують підготовку в сфері розробки сучасних економічних стратегій, соціально-економічної політики і організації представництва інтересів бізнес-структур в органах державної влади. Вони працюють в органах влади у сфері розробки соціально-економічної політики, а також в бізнес-структурах в якості GR-менеджерів, організаторів лобістських кампаній.

 

У сучасних умовах розбудови державності України особливе значення мають питання, пов'язані з зовнішньополітичними, зовнішньоекономічними та міжнародно-правовими аспектами діяльності державних та підприємницьких структур, їх інформаційно-аналітичним забезпеченням, проведенням PR-кампаній, створенням відповідного іміджу. Випускник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за спеціальністю «Міжнародні відносини» – це фахівець, підготовлений до виконання висококваліфікованої аналітичної, організаційної та управлінської діяльності у сфері міжнародних відносин, державного управління, у корпоративних структурах та громадських організаціях.

Випускники можуть реалізувати себе у наступних напрямах:

 1. Аналітична діяльність. Випускники кафедри можуть працювати у якості аналітика-міжнародника-експерта (у всіх видах державної діяльності); аналітика-референта прес-служби зовнішньополітичних відомств та дипломатичних установ, аналітика-міжнародника у сфері мас-медіа; експерта-аналітика з планування зовнішньоекономічної діяльності в дипломатичних, торговельних, туристичних представництвах, культурних центрах та інших представницьких організаціях України в зарубіжних країнах і міжнародних організаціях.
 2. Дипломатична діяльність. Такі спеціалісти можуть працювати в міністерствах, консульствах, дипломатичних представництвах та реалізувати себе як радники, спеціалісти з міжнародних питань.
 3. Політична діяльність. Випускники-міжнародники працюють експертами-консультантами з суспільно-політичних питань; політтехнологами в політичних партіях і громадських організаціях; керівниками суспільно-політичних організацій та асоціацій, які співпрацюють із зарубіжними партнерами.
 4. PR-діяльність. Випускники можуть працювати фахівцями із зв'язків з громадськістю та пресою (PR-менеджер, іміджмейкер, кризовий менеджер, стратегічний менеджер).
 5. Інформаційна діяльність. У цьому аспекті міжнародники можуть реалізувати себе у якості журналіста-міжнародника; перекладача; фахівця з питань інформаційної безпеки (фахівець з інформаційних операцій, кібербезпеки, протидії маніпуляційним впливам).

Такі висококваліфіковані спеціалісти завжди зможуть знайти роботу в транснаціональних та регіональних компаніях, а знання декількох іноземних мов, вивчених під час здобуття освіти, неодмінно надасть переваги на сучасному ринку праці.

 

Останні новини

 • 2018-03-14 21:53:16 Зустріч з дипломатами

  14 березня 2018 р. викладачі та студенти кафедри політології та  міжнародних відносин стали учасниками лекції-дискусії

 • 2018-03-14 21:47:02 Засідання студентського клубу "Політика: ХХ ст."

   У рамках чергового засідання «Політичного дискусійного клубу» студенти спеціальностей «Політологія» та «Міжнародні відносини» обговорили тему тероризму та його загроз для світу і України

 • 2018-03-14 21:43:46 Екскурсія до Будинку ООН

  16 листопада в Сєвєродонецькому Будинку ООН студентам міжнародникам та юристам розповідали про діяльність міжнародних організацій

 • 2018-03-14 21:39:52 Практика за кордоном

  В інституті міжнародних відносин стартувала кампанія з організаціі міжнародного стажування студeнтів - 2018

 • 2016-11-22 11:59:01 Essay Competition Leaders of Tomorrow

  Compete for the St. Gallen Wings of Excellence Award and qualify for participation as a «Leader of Tomorrow» in the world’s premier opportunity for intergenerational debates: The St. Gallen Symposium

 • 2016-11-22 11:52:38 НАБІР ДО ЗИМОВОЇ ШКОЛИ ЛІДЕРСТВА!!!

  Київський офіс Інституту Кеннана у співпраці з програмою академічних обмінів ім. Фулбрайта, громадською організацією «Українське фулбрайтівське коло» та Інститутом лідерства та управління Українського католицького університету (м. Львів) оголошують набір до Зимової школи лідерства для студентів-переселенців та студентів університетів, переміщених із зони АТО та Криму

 • 2016-04-19 10:22:43 УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ-ПОЛІТОЛОГІВ У РОБОТІ "ЛІГИ МОЛОДИХ ПАРЛАМЕНТАРІВ"

  Студентка п’ятого курсу спеціальності «Політологія» Тетяна Кобзар взяла участь у роботі проекту моделювання роботи Верховної Ради України «Ліга молодих парламентрів»,                                                       що відбувся 14-16 квітня 2016 р. у м. Київ

 • 2016-03-18 22:13:10 ПЕРЕМОГА!!!

  СТУДЕНТКА V КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПОЛІТОЛОГІЯ» АЛЬОНА ТКАЧ (група СТ-351м) ПОСІЛА І МІСЦЕ У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНКУРСІ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ З ПОЛІТИЧНИХ НАУК

 • 2016-02-10 13:34:13 СТУДЕНТИ-ПОЛІТОЛОГИ ТА МІЖНАРОДНИКИ РОЗПОЧАЛИ ЩОРІЧНУ ПРАКТИКУ!

  ПІСЛЯ СЕМЕСТРУ ТЕОРЕТИЧНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТИ-ПОЛІТОЛОГИ ТА МІЖНАРОДНИКИ ПРИСТУПИЛИ ДО ЗДОБУТТЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК – З 8-ГО ЛЮТОГО ДЛЯ НИХ РОЗПОЧАЛОСЯ ЗНАЙОМСТВО З ПРИКЛАДНОЮ  СТОРОНОЮ ОБРАНОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

 • 2016-01-29 12:46:25 ЛІТНІ КАНІКУЛИ В ПОЛЬЩІ

  У РАМКАХ СПІВПРАЦІ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПОЛЬЩІ З ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ПРОЕКТУ «РАЗОМ МОЖЕМО БІЛЬШЕ» ПРОПОНУЄМО ВАМ СТАТИ УЧАСНИКОМ  КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

 • 2016-01-13 16:19:21 ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ У ШКОЛІ ГРОМАДСЬКОЇ ДІЇ!!!

  «Школа громадської дії» - це освітній проект для представників ініціативних груп та громадських організацій, які мають бажання зростати, проте відчувають брак внутрішніх ресурсів для цього

 • 2016-01-05 12:28:50 ПРИВІТАННЯ!!!

  СТУДЕНТИ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ "ПОЛІТОЛОГІЯ" ТА "МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ", А ТАКОЖ ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ ВЛАШТУВАЛИ МАРАФОН ВІТАЛЬНИХ ЛИСТІВОК ДО НОВОРІЧНИХ СВЯТ!!!

 • 2015-12-22 10:15:10 УВАГА!!!

  ПОЇЗДКА ДО ПОЛЬЩІ НА КОНКУРСНІЙ ОСНОВІ

 • 2015-12-18 09:54:27 Запрошуємо завітати до таємничого світу науки!

 • 2015-12-15 13:47:13 УВАГА!!! КОНКУРС!!!

  Кафедра політології та міжнародних відносин запрошує учнів 10-11-х класів до участі в Конкурсі!

 • 2015-12-15 13:37:22 Далівці-політологи провели заходи з популяризації науки

  Кафедра політології та міжнародних відносин Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля відзначила Всесвітній День науки за мир і розвиток: «Більше досліджень, більше розвитку...» Наукова школа кафедри протягом місяця проводила ряд заходів, присвячених популяризації науки

 • 2015-11-29 13:00:09 СТУДЕНТИ-ПОЛІТОЛОГИ ТА МІЖНАРОДНИКИ ДОЛУЧИЛИСЯ ДО АКЦІЇ «16 ДНІВ ПРОТИ НАСИЛЛЯ», ЩО СТАРТУВАЛА У СНУ ІМ. В. ДАЛЯ

  У СХІДНОУКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ В РАМКАХ МІЖНАРОДНОЇ АКЦІЇ «16 ДНІВ ПРОТИ НАСИЛЬСТВА» ВІДБУЛОСЯ ВІДКРИТТЯ ОДНОЙМЕННОГО ЗАХОДУ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ПОДОЛАННЯ НАСИЛЬСТВА В СІМ'Ї

 • 2015-11-18 13:06:25 День студента у СНУ ім. В. Даля: кращі з кращих

  У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля в День студента відбувся святковий концерт-"капусник", на якому оголошено імена переможців щорічного загальноуніверситетського конкурсу "Студент року-2015"

 • 2015-11-18 13:00:14 ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ ОЛІМПІАДИ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН «ПОЛІТОЛОГІЯ» ТА «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ»!!!

  З метою виявлення обдарованої учнівської молоді кафедра політології та міжнародних відносин 13 листопада 2015 р. провела ІV регіональну олімпіаду з навчальних дисциплін «Політологія» та «Міжнародні відносини» для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів

 • 2015-11-12 11:59:58 СТИПЕНДІЯ ДЛЯ НАВЧАННЯ В ГАЛУЗІ ПОЛІТОЛОГІЇ

  ЦЕНТРАЛЬНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРОПОНУЄ СТИПЕНДІЇ ДЛЯ ВСТУПУ НА ПРОГРАМИ ПОЛІТОЛОГІЇ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ АПЛІКАНТІВ

 • 2015-11-12 11:59:58 СТИПЕНДІЯ ДЛЯ НАВЧАННЯ В ГАЛУЗІ ПОЛІТОЛОГІЇ

  ЦЕНТРАЛЬНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРОПОНУЄ СТИПЕНДІЇ ДЛЯ ВСТУПУ НА ПРОГРАМИ ПОЛІТОЛОГІЇ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ АПЛІКАНТІВ

 • 2015-11-10 11:33:49 ВІТАЄМО!!!

  КОЛЕКТИВ КАФЕДРИ ПОЛІТОЛОГІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ЩИРО ВІТАЄ ДОЦЕНТА МАЗУР ОКСАНУ ГЕННАДІЇВНУ З УСПІШНИМ ЗАХИСТОМ ДОКТОРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ!!!

 • 2015-11-04 15:43:08 CТУДЕНТИ-ПОЛІТОЛОГИ ТА МІЖНАРОДНИКИ ЗАПРОШУЮТЬСЯ ДО УЧАСТІ У СТИПЕНДІАЛЬНІЙ ПРОГРАМІ "ЗАВТРА.UA"

  CТУДЕНТИ-ПОЛІТОЛОГИ ТА МІЖНАРОДНИКИ ЗАПРОШУЮТЬСЯ ДО УЧАСТІ У СТИПЕНДІАЛЬНІЙ ПРОГРАМІ "ЗАВТРА.UA"  ФОНДУ ВІКТОРА ПІНЧУКА

 • 2015-10-26 10:13:02 СТУДЕНТИ-ПОЛІТОЛОГИ Й МІЖНАРОДНИКИ ЗУСТРІЛИСЯ З ПРЕДСТАВНИКОМ ООН

  Напередодні Дня ООН (24 жовтня) студенти спеціальностей «Політологія» та «Міжнародні відносини»  зустрілися з представником Міжнародної організації з міграції Організації об’єднаних націй в України Володимиром Кузкою

 • 2015-10-26 09:45:25 СТУДЕНТСТВО СНУ ІМ. В. ДАЛЯ ПОЗНАЙОМИЛОСЯ З ВИДАВНИЦТВОМ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОСТІР»

  ДО СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ З ТВОРЧОЮ ЗУСТРІЧЧЮ ЗАВІТАВ ДИРЕКТОР ВИДАВНИЦТВА «УКРАЇНСЬКІЙ ПРОСТІР» ВАДИМ КАРПЕНКО

 • 2015-10-16 10:36:43 ОГОЛОШЕННЯ ПРО ОЛІМПІАДУ ДЛЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ

  З МЕТОЮ ВИЯВЛЕННЯ ОБДАРОВАНОЇ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ КАФЕДРА ПОЛІТОЛОГІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ЗАПРОШУЄ УЧНІВ 10-11-Х КЛАСІВ ДО УЧАСТІ У ІV РЕГІОНАЛЬНІЙ ОЛІМПІАДІ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН «ПОЛІТОЛОГІЯ» ТА «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ»

 • 2015-10-15 09:44:54 У СНУ ІМ. В. ДАЛЯ ПРОХОДИТЬ РЕЄСТРАЦІЯ НА ПОСАДИ ГОЛІВ СТУДРАД УНІВЕРСИТЕТУ

  У СХІДНОУКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ ДО КІНЦЯ ТИЖНЯ КОЖЕН БАЖАЮЧИЙ ЗІ СТУДЕНТСЬКОГО АКТИВУ МОЖЕ ВИСУНУТИ СВОЮ КАНДИДАТУРУ ДЛЯ УЧАСТІ У ВИБОРНОМУ ПРОЦЕСІ НА ПОСАДИГОЛІВ СТУДЕНТСЬКИХ РАД ФАКУЛЬТЕТІВ (ІНСТИТУТІВ) АБО ГОЛОВИ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ

 • 2015-09-27 16:25:32 ПОЛІТОЛОГІЧНА ШКОЛА СНУ ІМ. В. ДАЛЯ ВІДСВЯТКУВАЛА 20-РІЧЧЯ

  На кафедрі політології та міжнародних відносин пройшов урочистий "Круглий стіл", присвячений 20-річному ювілею політологічної школи Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. До святкування долучилися не тільки студенти та професорсько-викладацький склад, а також випускники спеціальності "Політологія", які із вдячністю згадували свою Alma mater

 • 2015-09-27 16:14:27 СНУ ІМ. В. ДАЛЯ ПРИВІТАВ ПЕРШОКУРСНИКІВ

  У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля розпочався новий навчальний рік. Традиційно, в День знань біля корпусу університету відбулася посвята в студенти цьогорічних першокурсників. Під звуки студентського гімну «Gaudeamus» в.о. ректора, професор Ольга Поркуян вручила символічні студентський квиток та залікову книжку студентам-першокурсникам.

 • 2015-06-19 16:05:05 ВИПУСКНИКИ-ПОЛІТОЛОГИ ПРЕЗЕНТУВАЛИ СВОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНІ РОБОТИ

  У м. Сєвєродонецьку відбувся перший у 2014/2015 навчальному році захист кваліфікаційних робіт у студентів спеціальностей 7.03010401 та 8.03010401 «Політологія»

 • 2015-04-18 09:56:02 ОБʼЄДНАВЧА СИЛА МИСТЕЦТВА НА РАДІСТЬ ЛЮДЯМ

  Викладачі кафедри політології та міжнародних відносин Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля разом із проректором з науково-педагогічної роботи і гуманізації навчально-виховного процесу професором Щедровою Галиною Петрівною відвідали урочистий Великодній концерт у Сєвєродонецькому обласному музичному училищі імені С. С. Прокофʼєва

 • 2015-04-18 09:48:41 УВАГА! ПІДВЕДЕНІ ПІДСУМКИ КОНКУРСУ З ПОЛІТОЛОГІЇ ДЛЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ!

  Протягом лютого-квітня кафедра політології та міжнародних відносин Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля провела Перший оnline-конкурс презентацій «Світ крізь призму політичних процесів» серед учнів 11-х класів загальноосвітніх начальних закладів

 • 2015-03-30 12:21:00 ПЕРЕМОГА ПОЛІТОЛОГІВ У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ НАУКОВОМУ КОНКУРСІ ПОПОВНИЛА СКАРБНИЦЮ УНІВЕРСИТЕТУ

  Наукову роботу студентки IV курсу напряму підготовки «Політологія» Єви Лелекіної рішенням конкурсної комісії визнано однією з найкращих у рамках Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з політичних наук

 • 2015-03-26 12:13:43 УНІВЕРСИТЕТУ 95!

  Східноукраїнський національний університет святкує поважний ювілей - 95-ту річницю з дня заснування!


 • 2015-03-25 23:20:46 МИ У WIKIPEDIA

  На сайті Вільної енциклопедії Wikipedia з'явилася стаття, присвячена кафедрі політології та міжнародних відносин Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

 • 2015-03-13 12:31:25 Master programmes in Political Science at the University of Tartu 2015/2016

  Application deadline: April 16, 2015
  The Institute of Government and Politics at the University of Tartu (Estonia) is pleased to announce its call for applications to three MA programmes taught exclusively in English:
  Baltic Sea Region Studies (http://ut.ee/baltic)
  Democracy and Governance (http://ut.ee/democracy)
  International Relations and Regional Studies (http://ut.ee/irrs)

 • 2015-03-12 10:17:57 СВЯТКОВИЙ ОНЛАЙН-МАРАФОН РОЗПОЧАТО

  Кафедра політології та міжнародних відносин Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля розпочала безпрецедентний вітальний онлайн-марафон, присвячений ювілею рідного університету, якому цього року виповнюється 95 років

 • 2015-03-09 22:31:43 Продовжується конкурс з політології для старшокласників

  Кафедра політології та міжнародних відносин Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля продовжує І оn-line Конкурс презентацій «Світ крізь призму політичних процесів» серед учнів 11-х класів загальноосвітніх начальних закладів

 • 2015-02-26 21:20:34 Увага! Список Стипендіальної програми на 2015-2016 навчальний рік

  До уваги студентів інформація про стипендіальні програми Румунії, Чеської Республіки, КНР та Республіки Болгарія

 • 2015-02-10 23:16:15 ВЕСІННІЙ СЕМЕСТР ВЖЕ НА ПОРОЗІ

  Менш, ніж за тиждень, стартує новий навчальний семестр у студентів Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Для студентів кафедри політології та міжнародних відносин він готує безліч нових та захопливих вражень

 • 2015-02-06 12:54:33 УВАГА КОНКУРС!

  Кафедра політології та міжнародних відносин Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля запрошує до участі у І оn-line Конкурсі презентацій «Світ крізь призму політичних процесів»

 • 2015-01-28 22:11:28 ОПУБЛІКОВАНО МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «МОДЕРНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

  У грудні 2014 року відбулася VIII Всеукраїнська науково-практична конференція «Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку», що пройшла у режимі он-лайн. Вкотре науковий захід зібрав представників наукової еліти, молодих дослідників та студентства з усієї України

 • 2015-01-25 13:21:42 ДЕНЬ ЯНГОЛА СТУДЕНТСТВА

  Всіх студентів – політологів та міжнародників – вітаємо з Днем Святої Тетяни!

 • 2015-01-02 16:45:32 НАШІ ЩИРІ ПРИВІТАННЯ СЕРЕД НАЙКРАЩИХ В УНІВЕРСИТЕТІ

  Підбито підсумки грандіозного Інтернет-флешмобу «Різдво надії». Привітання студентів та професорсько-викладацького складу кафедри політології та міжнародних відносин визнано одними з найкращих з-поміж 86 вітальних робіт

 • 2014-12-22 08:00:00 ВІТАЄМО ЮНИХ ДИПЛОМАТІВ

  Кафедра політології та міжнародних відносин вітає своїх студентів-міжнародників із майбутнім професійним святом 

 • 2014-12-18 17:03:45 ЗАПРОШУЄМО СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ НА «РІЗДВО НАДІЇ»

  Кафедра політології та міжнародних відносин долучилася до вітальної акції Далівського університету – Інтернет-флешмобу «Різдво надії»

 • 2014-12-05 10:49:04 ФОРМУЄТЬСЯ НОВИЙ ВИПУСК "ПОЛІТОЛОГІЧНИХ ЗАПИСОК"

  Кафедра політології та міжнародних відносин запрошує долучитися до формування Збірника наукових праць «ПОЛІТОЛОГІЧНІ ЗАПИСКИ» № 2 (10) 2014 року

 • 2014-11-24 13:23:07 VІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ ЗАПРОШУЄ ДО УЧАСТІ

  15 грудня 2014 р. кафедра політології та міжнародних відносин проводить щорічну Всеукраїнську конференцію «Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку»

 • 2014-11-24 13:15:58 КАФЕДРА ПОЛІТОЛОГІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН: ЗАВЖДИ ONLINE

  Більше 70 студентів-політологів та міжнародників Далівського університету об’єднує офіційна група кафедри політології та міжнародних відносин у соціальній мережі Вконтактє

 • 2014-10-14 21:16:16 Куратор – перший помічник студента

 • 2014-10-14 21:10:16 Триває навчальний процес

  Студенти напрямів підготовки 6.030104 «Політологія» та 6.030201 «Міжнародні відносини» продовжують навчання з використанням дистанційних форм освітнього процесу

 • 2014-04-29 11:48:19 Вітаємо з травневими святами!

  Шановні викладачі та студенти! Щиро вітаємо вас з травневими святами. Бажаємо весни в душі, творчості в роботі, наснаги та благополуччя.

 • 2014-04-29 11:32:23 Студентські ініціативи Луганщини.

  Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля завжди був і залишається навчальним закладом з високим рівнем наукового та творчого потенціалу студентів. Його реалізація відбувається не лише в навчальних аудиторіях і чисельних мистецьких та спортивних колективах, але й у студентських клубах різного фахового спрямування, що функціонують на кафедрах, факультетах та інститутах. Створені за ініціативою студентів, такі спільноти збирають авангард молодіжного співтовариства регіону.

 • 2014-04-03 13:34:09 Запрошуємо до навчання за програмою магістра політології!

  Запрошуємо до навчання за програмою магістра політології на базі диплома бакалавра/спеціаліста будь-якого напряму підготовки та спеціальності! Додаткову інформацію можете отримати на кафедрі політології та міжнародних відносин (ауд. 319/2). Разом до успіху!

 • 2014-04-01 12:59:02 Вітаємо з перемогою!

  Студентка четвертого курсу спеціальності "Політологія" Лебедєва Ганна зайняла друге місце у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт у галузі "Політичні науки", другий етап якого відбувся в березні 2014 р. у м. Миколаєві.

 • 2014-03-31 12:32:09 Студенти кафедри політології та міжнародних відносин приймають активну участь у волонтерській роботі.

  Студенти кафедри політології та міжнародних відносин приймають активну участь у волонтерській роботі.Так, студенти спеціальності "Політологія" разом із іншими студентами СНУ ім. В. Даля 12 квітня поїдуть до дитячого будинку "Надія дітям", с. Іллірія.

 • 2014-03-25 12:56:56 Навчання "за обміном"!

  24 березня завершилось п’ятиденне перебування студентів з Луганська на Буковині. П'ять студентів СНУ ім. В. Даля, зокрема, студентка спеціальності "Політологія" Вініченко Анастасія, були запрошені до Чернівецького національного університету імені  Юрія Федьковича.

 • 2014-03-07 12:17:34 Кафедрою проведено заходи, присвячені 200-річчю Дня народження Т. Г. Шевченка.

  Кафедрою проведено заходи, присвячені 200-річчю Дня народження Т. Г. Шевченка. Так, 6-го березня відбувся відкритий науково-практичний семінар "Т. Г. Шевченко - острівець національного консенсусу".

 • 2014-03-07 12:15:10 Вітаємо з 8-м березня!

  Вітаємо всіх з 8-м березня - святом краси, весни, жіночності!

 • 2014-02-11 13:15:50 Запрошуємо на дистанціну форму навчання!

  З 2014/2015 навчального року Ви маєте можливість навчатися дистанційно за програмою підготовки магістра політології!

 • 2014-02-03 13:24:25 Шановні студенти та викладачі!

  Вітаємо з початком нового навчального семестру!

 • 2013-10-08 15:08:06 Запрошуємо учнів 11-х класів до участі у ІІІ регіональній олімпіаді з навчальних дисциплін «Політологія» та «Міжнародні відносини»!

  З метою виявлення обдарованої учнівської молоді кафедра політології та міжнародних відносин запрошує учнів 11-х класів до участі у ІІІ регіональній олімпіаді з навчальних дисциплін «Політологія» та «Міжнародні відносини». Олімпіада відбудеться 18 жовтня 2013 року об 11 годині. Місце проведення – Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

 • 2013-09-09 17:01:18 Запрошуємо до участі в науково-практичній конференції!

 • 2013-09-04 10:59:24 Invite foreign students to study a Masters!

  Preparation of master's degree in 8.03010401 "Political Science" is a year and covers course material volume 60 credits ECTS (2160 hours). Except compulsory training courses master's degree in professional training includes the study of political riskology, public policy...
  More...

 • 2013-09-01 10:41:17 Вітаємо з початком нового навчального року!

  Усім бажаємо терпіння та наснаги!

 • 2013-05-30 19:59:42 Луганськ-Чернівці: спільні ініціативи заради розвитку науки

  У рамках розвитку вітчизняної політичної науки та академічної політології кафедра політології та міжнародних відносин СНУ ім. В. Даля та кафедри міжнародних відносин і політології та державного управління ЧНУ ім. Ю. Федьковича уклали Угоду про співробітництво

 • 2013-04-24 21:36:36 Народні політологи

  24 квітня 2013 року у Луганському академічному обласному драматичному театрі імені П.Б. Луспєкаєва відбувся звітний концерт народного ансамблю козачої пісні "Вольниця" на підтвердження звання "народний". Серед солістів колективу П'ЯТЬ студенток спеціальності "Політологія"!

 • 2013-04-12 13:01:00 Якісний політичний консалтинг – це наша професія

  На базі кафедри політології та міжнародних відносин було створено Центр політичних досліджень "Політика: ХХІ століття"

 • 2013-04-04 16:19:08 Вітаємо переможців Всеукраїнського конкурсу наукових робіт!

  Студенти спеціальності "Політологія" Борзих Мар'яна та Самойлов Олексій зайняли перше та друге призові місця у Всекраїнському конкурсі наукових робіт у галузі "Політичні науки". Вітаємо з перемогою!

 • 2013-03-20 22:36:07 Запрошуємо до спілкування у соціальних мережах

  Кафедра політології та міжнародних відносин запрошує долучитися до офіційного пабліку ВКонтакте

 • 2013-03-07 12:53:52 Запрошуємо до участі в конференціях.

  На кафедрі політології та міжнародних відносин можна дізнатися про можливість участі у Всеукраїнських та міжнародних конференціях з політичних наук та міжнародних відносин.

 • 2013-02-26 20:41:20 У Далівському університеті визначили імена юних знавців політології

  У Східноукраїнському національному університети імені Володимира Даля відбулася ІІ регіональна олімпіада з дисциплін «Політологія» та «Міжнародні відносини», на яку були запрошені учні загальноосвітніх навчальних закладів. У ній взяли участь 180 школярів з 30 навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації, технікумів та коледжів Луганської області.

 • 2013-02-26 20:36:43 Студенти-політологи обговорили політичну ситуацію в Україні

  У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля на кафедрі політології та міжнародних відносин  відбулося засідання студентського клубу «Політика: ХХІ століття».  Темою засідання стало обговорення питання «Політична Україна очима молоді».

 • 2013-02-04 02:21:32 Олімпіада з дисциплін «Політологія» та «Міжнародні відносини»

  Кафедра політології та міжнародних відносин запрошує учнів 11-х класів до участі у ІІ регіональній олімпіаді з дисциплін «Політологія» та «Міжнародні відносини».